INFORMATION OM BRUG AF COOKIES

 

Hvad er en cookie?

Cookies er små tekstfiler, som gemmes af din webbrowser, når du bruger websteder. Du kan styre, hvordan websteder bruger cookies ved at konfigurere din browsers indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger. Bemærk, at hvis du deaktiverer cookies fuldstændigt, fungerer visse websteder muligvis ikke korrekt. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

 

Vi benytter, de såkaldt, nødvendige cookies. Disse cookies er påkrævet for, at hjemmesiden kan levere en tjeneste, som slutbrugeren udtrykkelig har anmodet om. Hjemmesidens indhold er lagret og administreres gennem en webplatform. Den sætter cookies, som bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på siden.

 

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Afvisning af cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

 

Sletning af cookies

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete

 

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Safari

iPhone, iPad og andet fra Apple

Telefoner med styresystemet Android

 

Husk: Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Persondata-politik

 

1. Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Hertz bogtrykkergården a/s ("Hertz bogtrykkergården", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside, www.hertz.dk ("Hjemmesiden").

1.3 Hertz bogtrykkergården er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Hertz bogtrykkergården kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET for behandlingen.

2.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler din webbrowser automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx hvilke undersider du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

2.1.1 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du køber, leveringsønsker, faktureringsønsker m.m.

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

 

3. Modtagere af Personoplysninger

3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

3.2 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

3.2.1 kopi af Google LLC's certificering kan findes her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

4. Dine rettigheder

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten:

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til post@hertz.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse:

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Retten til sletning:

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring:

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet:

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse:

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke:

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på post@hertz.dk.

4.9 Retten til at klage:

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klagen kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

5. Sletning af persondata

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i to år.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

 

6. Sikkerhed

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

7. Kontaktoplysninger

7.1 Hertz bogtrykkergården A/S er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Hertz Bogtrykkergården A/S

Baldersbuen 14

2640 Hedehusene

Tlf. nr.: 32 54 40 22

E-mail: post@hertz.com

 

8. Ændringer i Persondatapolitikken

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

 

9. Versioner

9.1 Dette er version 1 af Hertz bogtrykkergårdens persondatapolitik dateret den 15/5-2018.

Information om brug af Cookies

C

Blåt Hertz bogtrykkergården logo
Blåt Hertz bogtrykkergården logo