Hertz historie

Hertz bogtrykkergårdens farverige historie anes allerede når man træder ind ad døren i lokalerne i Snorresgade på Islands Brygge i København. Vægudsmykningen med malerier og messingskilte på vej op ad trappen, de gamle kartoteksskabe og skranken i receptionen og lamper og møblement i kontorerne. Lokalerne emmer af mange års foretagsomhed på stedet, først og fremmest af bogtrykkerfamilien Hertz.

Hertz bogtrykkergårdens historieSylvester Hertz
Virksomheden blev grundlagt ved kongeligt privilegium i 1828 af Sylvester Hertz. I tilknytning til Weile Amts Kongelig priviligerede Avis og Avertissementstidende - Vejle Amts Avis - oprettede han samtidig et tilhørende bogtrykkeri i byen.

Sylvester Hertz ledede firmaet indtil sin død i 1854, hvorefter først hustruen Cecilia siden sønnen Vilhelm overtog forretningen. Som sin far var sønnen en aktiv person i faglige og politiske kredse. Men især fra 1895, da tredie generation kom til og videreførte virksomheden, kom der for alvor gang i forretningen.

Poul Hertz
Poul Hertz var en yderst driftig forretningsmand, der sjældent sad stille og ustandseligt havde gang i et væld af projekter. Og alt hvad han gjorde var underlagt de strengeste kvalitetskrav. For eksempel ville han ikte anskaffe en sættemaskine, før han mente, at teknikken kunne leve op til hans fordringer. I 1905 solgte han avisen i Vejle og flyttede trykkeriet til hovedstaden.

Poul Hertz havde et særligt talent for alternative reklamefremstød for sine projekter. Et af de mere spektakulære førtes ud i livet, da han i 1911 skulle 1ancere sit nye blad Verden og Vi. På bladet første udgivelsesdag sendte han et optog på 50 "taksametervogn" gennem Københavns gader. Hver enkelt af de 49 første vogne bar en plakat, der opfordrede til at se på den sidste vogn. Og på den sidste vogn forkyndtes så nyheden om at Verden og Vi var kommet på gaden!

Siden solgte han dette blad, fordi han havde for travlt med andre gøremål. Blandt andet med at udvikle sit "Hertz Karthothek - med specielle kartotekskort og kartoteksskabe, hvilket var nyt i tiden.

Fra gammel tid var der blevet ført kartotek over ansatte i virksomheden, og man kan stadig i Snorresgade få bemærkninger at se om medarbejdere. På et af kortene står der bl.a. "Afskediget. Bestiller kun noget, når hun er på akkord".

Ellen Hertz
Da Poul Hertz døde i 1939, overtog hans enke Ellen Hertz virksomheden og drev den videre som leder. For at sikre forretningens fortsættelse - der var ingen arvinger - oprettede hun et aktieselskab, hvis aktier blev anbragt i Ellen og Poul Hertz' fond.

Carl Henning Bentsen
Ved Ellen Hertz' død i 1976 var der balance i regnskabet og prokurist Carl Henning Bentsen, som var ansat i 1972, forfremmedes til direktør i virksomheden. Bentsen foretog en række investeringer i ny teknik, og det lykkedes ham at forøge egenkapitalen betragteligt.

Kim Jensen
Efter Carl Henning Bentsens død i 1989 blev den nuværende direktør Kim Jensen udnævnt til at drive virksomheden videre. Kim Jensen var allerede i 1982 blevet ansat som trykker på Hertz bogtrykkergården a/s.