Korrektur

Korrekturen udgør et vigtigt link mellem forfatter (bestiller) og designer/trykkeri. Tidligere, da man leverede maskinskrevne papirmanuskripter som trykkeriet/sætteriet måtte skrive ind ved hjælp af fx en sætningsmaskine eller computer, var korrekturtegnene et vigtigt instrument til at formidle hvilke ændringer der skulle udføres.

Nu er langt de fleste tekster allerede digitale og er oftest klar til at indføres direkte i layoutprogrammet og eventuelle ændringer kan ligeledes markeres digitalt. I tekstbehandlingsprogrammer som Word findes fx funktioner for at markere ændringer lavet i en tekst og i pdf-program som Adobe Reader findes funktioner for at markere og kommentere tekstindholdet.

Nogle af fordelene ved en digital korrektur er at man ikke behøver at udskrive dokumentet, at man undgår utydelig håndskrift og at der ikke findes nogen fysiske begrænsninger for hvor meget information som kan inkluderes.

Men fortrækker man at udføre korrekturen på papir, findes der en række specialtegn til at markere hvilke fejl man har fundet og hvad man der skal gøres.

Nedenfor finder du de mest anvendte korrektur tegn, og en lille demonstration af hvordan de anvendes.

Klik her for at downloade den.

Blåt Hertz bogtrykkergården logo

Korrektur

Blåt Hertz bogtrykkergården logo