Hvem er vi

 

Alt i tryksager og design siden 1828

Hertz bogtrykkergården blev grundlagt i 1928, og siden da har vi produceret alverdens tryksager - alt lige fra miniature print til storformat.

I dag er Hertz bogtrykkergården en grafisk full-service virksomhed med alt under samme tag. Med otte generationers erfaring i den grafiske branche har vi opbygget en kæmpe knowhow indenfor design og grafisk produktion, og uanset opgavens omfang siger vi sjældent nej.

Vi bestræber os på at give vores kunder den bedste kvalitet på print, det mest karismatiske design og at eliminere besværet med printprocessen for dig.

Kort sagt er vi en virksomhed fuld af dygtige, engagerede fagfolk, og vi brænder for vores fag.

 

Pålidelig grafisk samarbejdspartner

Siden trykkeriet blev grundlagt i 1828, har vi produceret alverdens tryksager- alt lige fra miniature print til storformat. Uanset opgavens omfang siger vi sjældent nej. Med otte generationers erfaring i den grafiske branche har vi opbygget en kæmpe knowhow indenfor design og grafisk produktion. Vi kan klare alt i tryksager lige fra visitkort til store prospekter klarer vi in-house.

 

Alt i tryksager og design

Vælger du et samarbejde med Hertz bogtrykkergården, garanterer vi et topprofessionelt samarbejde. Vi sætter en ære i at overholde deadlines, og som producent af blandt andet prospekter er vi gearet til stramme tidsplaner og leveringstider.

Vi har samlet en oversigt over hvilke produkter vi kan tilbyde.

Finder du ikke det du skal bruge, så kontakt os endelig pr. mail eller telefon.

Vores Historie

 

Hertz bogtrykkergårdens farverige historie er tydelig fra det øjeblik du træder ind ad døren på Abildager i Brøndby. Lige til venstre for døren er der den gammel Rapid trykpresse fra trykkeriets tidlige historie.

På vej op til kontorerne på 1. sal, passerer du flere mindeplader, den gamle lysekrone og på døren det originale messingskilt. Overalt finder du mindesmærker fra vores lange historie - såsom de to gamle bogskabe, skranken og kartoteksskabet i receptionen, der alle fortæller deres egen historie om en svunden tid.

Nøglepersoner fra vores historie

 

Sylvester Hertz

Virksomheden blev grundlagt i Vejle ved kongeligt privilegium i 1828 af Sylvester Hertz i tilknytning til Weile Amts Kongelig priviligerede Avis og Avertissementstidende – Vejle Amts Avis.

Sylvester Hertz ledede firmaet indtil sin død i 1854, hvorefter først hans hustru Cecilia overtog forretningen og derefter deres søn Vilhelm. Ligesom sin far var sønnen en aktiv person i faglige og politiske kredse. Men især fra 1895, da tredje generation af Hertz-familien kom til og videreførte virksomheden, kom der for alvor gang i forretningen..

 

Poul Hertz

Poul Hertz var en yderst initiativrig forretningsmand, der sjældent sad stille og løbende var involveret i en lang række projekter. Alt hvad han gjorde, var underlagt de strengeste kvalitetskrav For eksempel ville han ikke anskaffe en sættemaskine, før han var sikker på, at teknologien kunne leve op til hans høje krav. I 1905 solgte Poul Hertz avisen i Vejle og flyttede trykkeriet til hovedstaden. Han besad et særligt talent for alternative reklamefremstød for sine projekter, og et af de mere spektakulære blev ført ud i livet, da han i 1911 skulle lancere sit nye blad Verden og Vi. På bladets første udgivelsesdag sendte han et optog på 50 „taksametervogne“ gennem Københavns gader. Hver enkelt af de 49 første vogne bar en plakat, der opfordrede til at se på den sidste vogn. Og på den sidste vogn forkyndtes så nyheden om, at Verden og Vi var kommet på gaden!

 

I 1918 solgte han bladet, da han havde for travlt med andre projekter. Blandt andet udviklede han sit „Hertz Karthothek“ med specielle kartotekskort og kartoteksskabe, hvilket var helt nyt på den tid. Allerede tidligt i virksomhedens historie var der ført kartotek over ansatte i virksomheden, og man kan stadig få disse kort med de gamle bemærkninger at se. På et af kortene står der for eksempel „Ikke flittig. Heller ikke dygtig. Snakker meget“ eller en af de mere dramatiske fra 1944 „Fratraadt p.gr. af Sabotagen. Flink men snakkesalig.“

 

Ellen Hertz

Da Poul Hertz døde i 1939, overtog hans enke Ellen Hertz virksomheden og drev den videre med sin levende interesse for bogtrykkets håndværk. Hun havde ringe interesse for den moderne teknologi, og det var kun modvilligt, at hun i 1973 investerede i en offsetmaskine – som for øvrigt aldrig kom i brug i hendes levetid. Trods hendes teknologiske modvilje blomstrede firmaet, og for at sikre firmaets fremtid, da der ingen arvinger var, oprettede hun et aktieselskab i 1972, hvis aktier blev anbragt i Ellen og Poul Hertz’ fond.

 

Carl Henning Bentsen

Ved Ellen Hertz' død i 1976 var der balance i regnskabet, og prokurist Carl Henning Bentsen, der var ansat i 1972, blev forfremmet til direktør for virksomheden. Ved sin død havde Ellen Hertz efterladt trykkeriet med en god gammel kundekreds, og en ældre maskinpark. Derfor foretog Bentsen en række investeringer i ny teknik, og det lykkedes ham at øge trykkeriets egenkapital betydeligt..

 

Kim Jensen

Efter Carl Henning Bentsens død i 1989 blev den nuværende direktør Kim Jensen udnævnt til at drive virksomheden videre. Kim Jensen blev allerede i 1982 blevet ansat som trykker i Hertz bogtrykkergården a/s og i 2003 købte Kim Jensen, sammen med Ole Lundsgaard, Hertz bogtrykkergården. I 2016 købte Kim Jensen Ole Lundsgaard ud, og i dag driver han firmaet videre samme med sin hustru, Anni Jensen.

 

I en tid, hvor teknologien udvikler sig i en rivende fart, holder Kim Jensen formået et vågent øje med udviklingen, og investerer fortsat i det nødvendige udstyr for at overleve i et meget omskifteligt marked.

Tilbage til top

Blåt Hertz bogtrykkergården logo
Blåt Hertz bogtrykkergården logo